Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 26 april 2022 20:00:00

Algemene vergader informatie

Vervolg van de raadsvergadering van 25 april jl.

Deze vergadering heeft alleen betrekking op het RV Doelgroepen Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool),

agendapunt 1.04.01 van de raad van 25 april 2022

Datum:
26 apr. 2022, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal