Griffie

Naam: Griffie

3 leden

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en adviseert individuele gemeenteraadsleden. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies. Niet alleen het college, ook de raad kan gebruikmaken van de kennis en kunde van de gemeentelijke organisatie. De griffie functioneert daarbij als contactpunt. Ook voert de griffie de secretariaten van de verschillende raadsgremia uit.