Fractievertegenwoordigers

Fractievertegenwoordigers

Contact informatie

Iedere partij in de gemeenteraad heeft de mogelijkheid om één fractievertegenwoordiger te benoemen. Een fractievertegenwoordiger mag het woord namens zijn partij voeren tijdens raadsbijeenkomsten, uitgezonderd Het Besluit. Alleen raadsleden nemen deel aan Het Besluit.

In de omschrijving van elke fractievertegenwoordiger is vermeld namens welke partij hij of zij benoemd is.

Leden