Contact met de raad

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met de gemeenteraad:

Een brief sturen aan de raad

U kunt een brief naar de gemeenteraad sturen om iets onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Dit wil overigens niet zeggen dat de raad uw probleem altijd kan oplossen. De griffie verwerkt de post voor de gemeenteraad, daarom stuurt u uw brief naar de griffie. Het liefst ontvangen we uw brief per e-mail (griffie@koggenland.nl), maar een handgeschreven brief is uiteraard ook mogelijk, het postadres daarvoor ziet u onderaan de pagina.

De brief richt u aan de gemeenteraad van Koggenland en aan het begin vermeld u duidelijk het onderwerp waarover u schrijft. De brief sluit u af met uw naam en adres. Anonieme brieven worden niet in behandeling genomen.

Brieven aan de raad zijn in beginsel openbaar en worden gepubliceerd op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS). Deze lijst is in te zien op onze website bij de vergaderstukken van een raadsvergadering. Vanwege de privacyregels worden uw persoonsgegevens in documenten standaard geanonimiseerd. Raadsleden kunnen uw persoonsgegevens opvragen bij de griffie wanneer zij met u in contact willen komen. Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens juist wel voor iedereen zichtbaar zijn, dient u hier duidelijk toestemming voor te geven. Omdat de LIS voor iedereen in te zien is, kan het gebeuren dat regionale media aandacht besteden aan uw brief.

De Lijst Ingekomen Stukken is een vast agendapunt van elke reguliere raadsvergadering. De vergaderstukken van een raadsvergadering worden 10 kalenderdagen voor de vergadering gepubliceerd (vrijdag twee weken voor de vergadering). Op dat moment wordt de LIS daarom afgesloten. Brieven die daarna binnenkomen gaan mee op de LIS van de volgende raadsvergadering.

In de raadsvergadering neemt de raad een besluit over alle stukken die op de LIS staan. Raadsleden kunnen een verzoek doen om een ingekomen stuk, zoals een brief, te markeren (opwaarderen) als een bespreekstuk. Het wordt dan niet dezelfde vergadering nog besproken, maar het wordt doorgeleid naar de eerstvolgende presidiumvergadering. Lees hier meer uitleg over het presidium: Hoe werkt de gemeente

Wanneer een brief niet wordt opgewaardeerd betekent dit dat de raad de brief voor kennisgeving aanneemt. Dat betekent dat men de brief gelezen heeft, maar geen aanleiding ziet om verder op uw onderwerp of verzoek in te gaan. U ontvangt van de gemeenteraad geen antwoord. 

De gemeenteraad gaat niet over alle onderwerpen. Zo is het college van burgemeester en wethouders (B&W) in eerste instantie het aanspreekpunt voor de uitvoering van beleid. In dat geval kunt u uw brief het beste schrijven aan het college van B&W. Dergelijke brieven kunnen verstuurd worden naar bestuurssecretariaat@koggenland.nl. Twijfelt u of een onderwerp bij de raad of het college hoort? Neem dan contact op met de griffie: contactgegevens griffie

Een fractie of gemeenteraadslid benaderen

U kunt ook een politieke fractie of gemeenteraadslid benaderen, dan benadert u dus niet ‘de gemeenteraad’. De fracties hebben regelmatig fractievergaderingen. Wanneer u graag iets wilt bespreken met een fractie, kunt u contact met hen opnemen en vragen of u mag aanschuiven bij hun fractievergadering.

Uiteraard is het aan u om te bepalen welke fractie of raadslid u wilt benaderen. De griffie speelt hierbij geen rol.