College van Burgemeester en Wethouders

Naam: College van Burgemeester en Wethouders

4 leden

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Koggenland. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Voor uitgebreide informatie kunt u de hierboven geplaatste website raadplegen.