VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-07-2021 19:00 uur


Digitaal vergaderen
0
0
2
0
0
6
4
7
4
8
4
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
3
0
0
6
4
7
4
8
4
11
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage