VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-10-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
0
2
0
3
3
7
3
3
2
5
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
3
3
7
3
3
2
5
16
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage