VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
0
3
0
10
11
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
6
10
2
5
5
0
5
15
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage