VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-02-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
0
0
1
1
0
17
3
3
10
3
0
3
0
3
0
0
0
1
1
0
3
2
3
2
2
4
4
3
3
4
3
10
3
4
0
15
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage