VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2020 20:00 uur


Digitaal vergaderen
0
0
0
1
0
6
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
5
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage