VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
2
0
5
7
0
0
0
3
0
0
0
1
0
1
0
3
0
5
1
40
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage