VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-04-2020 20:05 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
1
1
0
8
13
6
20
10
0
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage