VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
2
0
5
4
4
7
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
1
0
5
3
0
6
4
3
7
1
20
2
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage