VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-10-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
1
0
3
7
13
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
0
4
8
13
1
25
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage