VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
14
8
5
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
15
8
4
1
1
1
4
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage