VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-06-2022 19:30 uur


Raadzaal
0
0
3
1
0
9
10
12
7
4
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
4
0
2
2
3
2
4
11
8
8
5
0
9
10
12
7
4
2
2
3
0
1
5
9
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage