VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11
4
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
9
0
8
3
1
38
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage