VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-01-2019 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
1
1
0
3
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
3
0
7
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage