VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-04-2019 19:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
1
1
0
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
5
4
0
4
3
2
0
4
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage