VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-03-2019 19:00 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
2
1
0
3
3
3
11
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
5
2
2
0
3
3
3
11
0
7
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage