VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-07-2019 19:00 uur


Raadzaal
0
0
0
10
0
0
0
0
1
1
1
0
6
0
0
0
0
1
1
0
9
4
7
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
9
2
2
0
5
9
6
9
0
7
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage