VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-10-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
2
1
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
3
0
5
0
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage