VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2018 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
11
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage