VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-04-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
3
4
2
2
2
0
1
0
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage