VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
0
0
1
1
0
3
0
0
0
0
1
1
0
5
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
5
3
0
3
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage