Vertrouwenscommissie

Naam: Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is belast met de voorbereiding van de aanbeveling tot (her)benoeming van de burgemeester. Een verdere taak van deze raadscommissie is het houden van (jaarlijkse) klankbordgesprekken met de burgemeester.