Mevr. Monique M. Bonsen-Lemmers

Mevr. Monique M. Bonsen-Lemmers

Foto van Mevr. Monique M. Bonsen-Lemmers

Contact informatie

Logo van Raad
Bestuur & Organisatie: Raad Periode: van: 23 september 2020 tot: Functie: Voorzitter
Logo van College van Burgemeester en Wethouders
Bestuur & Organisatie: College van Burgemeester en Wethouders Periode: van: 23 september 2020 tot: Website: www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeester-en-wethouders_43295/ Functie: Burgemeester

- Voorzitter van de gemeenteraad

- Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W)

 

Wettelijke taken

- Algemeen bestuurlijke zaken

- Openbare orde en veiligheid

- Coördinatie van beleid

- Integriteit

 

Overige portefeuille

- Personeel en organisatie

- Facilitaire zaken en I&A

- Dienstverlening

- Integrale handhaving

- Burgerzaken

- Kunst

- Cultuur

- Communicatie

- Regionale samenwerking

- Integraal overleg Jeugd, Zorg, Welzijn en OOV

- Monumentenzorg