Mevr. Monique M. Bonsen-Lemmers

Naam: Mevr. Monique M. Bonsen-Lemmers

Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
Voorzitter, Raad
College van Burgemeester en Wethouders Burgemeester Actief sinds 23 sep. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

- Voorzitter van de gemeenteraad

- Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W)

 

Wettelijke taken

- Algemeen bestuurlijke zaken

- Openbare orde en veiligheid

- Coördinatie van beleid

- Integriteit

 

Overige portefeuille

- Personeel en organisatie

- Facilitaire zaken en I&A

- Dienstverlening

- Integrale handhaving

- Burgerzaken

- Kunst

- Cultuur

- Communicatie

- Regionale samenwerking

- Integraal overleg Jeugd, Zorg, Welzijn en OOV

- Monumentenzorg

Nevenfuncties

  1. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) - sinds 9 februari 2016 lid van de raad van toezicht, sinds januari 2019 voorzitter
  2. Secretaris van de Christelijke Vereniging voor de verpleging van lijders aan Epilepsie sinds 2015
  3. Lid landelijke Talentcommissie D66

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 23 sep. 2020 Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
  • Actief sinds 23 sep. 2020 Voorzitter, Raad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens