Mevr. A.R. (Rosalien) van Dolder

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Mevr. A.R. (Rosalien) van Dolder

r.vandolder@koggenland.nl

Algemeen

Portefeuilles

- Omgevingstaken, waaronder:

 • Woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Grondbedrijf
 • Onderwijshuisvesting

- Economie, waaronder:

 • Agrarische sector
 • Werkgelegenheid
 • Huisvesting buitenlandse werknemers
 • Ontwikkelingsbedrijf NHN

- Duurzaamheid, waaronder:

 • Milieu
 • Transitievisie warmte
 • Regionale Energie Strategie (RES)
 • Uitvoeringsprogramma's klimaat

- Recreatie en toerisme, waaronder vaarroutes

- Dierenwelzijn

 

Projecten

- Omgevingswet

- Gymzaal Obdam

 

Gemeenschappelijke regelingen

- WerkSaam Westfriesland

- Omgevingsdienst NHN

- Recreatieschap WF

 

Nevenfuncties

 • advocaat / eigenaar advocatenkantoor
 • lid Kerkenraad Protestantse Gemeente Koggenland
 • lid Rotary Koggenland

Functie historie

2024

 • 03 nov. 2020 - 07 mei 2024 Wethouder en Locoburgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens