Fractievertegenwoordigers

Naam: Fractievertegenwoordigers

Iedere partij in de gemeenteraad heeft de mogelijkheid om twee fractievertegenwoordigers te benoemen (het Reglement van Orde is op 25-04-2022 hiertoe aangepast). Een fractievertegenwoordiger mag het woord namens zijn partij voeren tijdens raadsbijeenkomsten, uitgezonderd Het Besluit. Alleen raadsleden nemen namelijk deel aan Het Besluit.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Ophalen gegevens