Hoe werkt de gemeente

Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Maar weet u ook hoe alles in z’n werk gaat?

De gemeente in het kort

Inwoners bepalen wie er in de gemeenteraad komen. De gemeenteraad en het college bepalen wat er gedaan moet worden. De ambtenaren zorgen dat het gedaan wordt.  

Gemeenteraad

Een keer in de vier jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Inwoners kiezen dan hun vertegenwoordigers, de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuur van een gemeente. De raad bepaalt wat er gebeurt en hoeveel geld daarvoor wordt uitgegeven. Een gemeenteraad stelt het college samen. Het college legt verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad. Op die manier kan de gemeenteraad het college controleren. Koggenland heeft negentien raadsleden.

Doorgaans vindt er één keer in de vijf weken een raadsvergadering plaats. De raadsleden vergaderen dan op maandagavond in de raadzaal in het gemeentehuis in De Goorn. Het raadslidmaatschap kost veel tijd maar is geen baan. Leden krijgen wel een vergoeding voor hun raadswerk. Naast de raadsvergaderingen komen raadsleden ook bij elkaar voor andere bijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten. De gemeenteraad heeft ook verschillende commissies waarin raadsleden actief zijn. Deze commissies ondersteunen de gemeenteraad bij al haar taken, zoals de auditcommissie, de rekenkamercommissie en het presidium.

In het presidium vindt overleg en afstemming plaats over interne zaken en taken van de gemeenteraad, hier nemen alle fractievoorzitters aan deel onder leiding van de burgemeester. Het presidium draagt zorg voor afstemming en aansturing van de dagelijkse gang van zaken van de raad. Het presidium besluit over de vergaderschema’s en de raadsplanning en evalueert de wijze waarop de vergaderingen verlopen. Ook worden brieven, die de laatste raadsvergadering gemarkeerd zijn voor bespreking (opgewaardeerd), besproken en wordt bepaald of en op welke manier hier verder actie op moet worden ondernomen. Gezamenlijk dragen zowel de oppositiepartijen als de coalitiepartijen de verantwoordelijkheid om de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

College

De burgemeester en wethouders vormen het college. Dit college is het dagelijks bestuur van een gemeente. Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar. Hij of zij is de voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Het aantal wethouders is afhankelijk van het aantal inwoners. Het wethouderschap is een baan. Het salaris is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

 

Ambtenaren

Onder begeleiding van de gemeentesecretaris, zorgen de ambtenaren dat het dagelijkse werk gedaan wordt. Zij zorgen dat u paspoorten kunt aanvragen, een bouwvergunning krijgt of dat u in een goed onderhouden omgeving woont. De gemeente stelt ook beleid op, ambtenaren stellen dat op voor het college. Het college is verantwoordelijk voor het beleid.

Kijk voor meer informatie op de pagina Over Koggenland