Griffie

Naam: Griffie

griffie@koggenland.nl

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn functioneren en zorgt dat alles geregeld wordt voor de vergaderingen en bijeenkomsten. De raadsgriffier stuurt de griffie aan.

De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan de griffie raadsleden professioneel bijstaan en adviseren. Raadsleden kunnen bij de griffie terecht voor informatie, ondersteuning, begeleiding en advies.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie goed samen met de burgemeester, gemeentesecretaris en vindt er geregeld overleg plaats met de directie en het management van de gemeente.

De griffie is ook een schakel tussen inwoners en de raad. Bij vragen over de raad(svergaderingen) kunt u contact opnemen met de griffie.

Contact

  • griffie@koggenland.nl
  • telefonisch: via het algemene nummer van de gemeente, vraag naar de griffie