Fractievertegenwoordigers

Naam: Fractievertegenwoordigers

Iedere partij in de gemeenteraad heeft de mogelijkheid om twee fractievertegenwoordigers te benoemen (het Reglement van Orde is op 25-04-2022 hiertoe aangepast). Een fractievertegenwoordiger mag het woord namens zijn partij voeren tijdens raadsbijeenkomsten, uitgezonderd Het Besluit. Alleen raadsleden nemen namelijk deel aan Het Besluit.

In de omschrijving van elke fractievertegenwoordiger is vermeld namens welke partij hij of zij benoemd is.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens