Commissie geloofsbrievenonderzoek

Naam: Commissie geloofsbrievenonderzoek

Onder geloofsbrieven verstaat men de schriftelijke bewijsstukken die iemand, tot afgevaardigde in een vertegenwoordigende vergadering gekozen, moet overleggen als bewijs dat hij of zij op wettige wijze is gekozen. Dit is een uitbreiding van de oudere betekenis waar het meer een lastbrief betrof. Vroeger sprak men van ‘brieven van geloove’.

De moeilijkheid schuilt in de betekenis die het woord geloof in de samenstelling geloofsbrieven heeft. Er is hier geen sprake van geloof in godsdienstige zin, maar in de betekenis: trouw aan het gegeven woord. Reeds in het Middelnederlands is ‘een man van groten gbelove’ een kredietwaardig persoon, dus iemand die men terecht vertrouwen kan schenken. (bron: P.H. Schröder (1980). Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Baarn)

De Commissie geloofsbrievenonderzoek controleert of de relevante documenten van een persoon kloppen en brengt daar in de raadsvergadering verslag over uit.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

Ophalen gegevens