College van Burgemeester en Wethouders

Naam: College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Koggenland. Dit bestuursorgaan kan zelf besluiten nemen binnen de marges van de wet en de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Het college van B&W vergadert normaliter iedere week op dinsdag. De besluiten die zij nemen worden opgetekend in de besluitenlijsten. De besluitenlijsten, tezamen met andere informatie, is in te zien via de webpagina die hierboven (icoontje wereldbol) vermeld is.

De partijen VVD en GBK hebben een collegeprogramma afgesproken, zij vormen hiermee een coalitie. De VVD heeft twee wethouders ingebracht in het college en GBK één. Iedere wethouder heeft een portefeuille (takenpakket). De burgemeester heeft vanuit de wet een aantal zelfstandige taken, maar is in Koggenland ook portefeuillehouder van een aantal taken. Klik verder op de persoon om te zien hoe de portefeuilleverdeling is.

Contact

  • via email: bestuurssecretariaat@koggenland.nl
  • telefonisch: (0229) 54 83 95